Privacy Statement

Drielox Luchtkanalen B.V. doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Persoonsgegevens die middels deze website worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.